De Stichting

Beweeg Producties stelt zich te doel om beweegproducten te ontwikkelen en te beheren die het bewegen van 60+-ers bevorderen
Beweging draagt in belangrijke mate bij tot het in stand houden en verbeteren van de zelfstandigheid van de 60+er op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied alsmede op de kwaliteit van de leven.

De Stichting tracht professionals werkend op het gebied van bewegen met groepen 60+-ers te informeren en te inspireren door middel van de producten, workshops alsmede een digitale nieuwsbrief.


Joke Winkler
Contactadres:

Stichting Beweegproducties Amstelveen: info@stichtingbeweegproducties.nl

Contactpersonen: Joke Winkler en Krista Somberg