Valpreventie Algemeen

Vallen? Preventie loont! ( tekst uit brochure 'In Balans' NISB)

Vallen wordt voor de gezondheidszorg een steeds groter probleem. 1 op de 3 thuiswonenden ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt tenminste 1 keer per jaar. Het jaarlijkse aantal valincidenten bedraagt meer dan 1 miljoen. De kosten hiervan voor de zorg komen op meer dan 600 miljoen per jaar. Goede preventie kan zowel in de gezondheidszorg als voor de senioren zelf veel winst opleveren.

Ingrijpende gevolgen

Een valpartij heeft vaak ingrijpende gevolgen: breuken, angst om te lopen en gevoelens van hulpeloosheid. Dit gevoel werkt door op de gehele gezondheidsbeleving. Alleen al door de angst om te vallen worden mensen minder mobiel en dus lichamelijk minder fit. Bij het toenemen van de leeftijd wordt de valkans groter. Veel ouderen kampen met osteoporose, waardoor botten sneller breken. Een nadere oorzaak is dat evenwichtsgevoel, spierkracht en het coördinatievermogen achteruit gaan. Dit gebeurt het snelst bij diegenen die weinig meer (kunnen) bewegen.

Beweegarmoede

De belangrijkste oorzaak van vallen is beweegarmoede. Uit analyse van de huidige situatie van beweeggedrag en beweegfactoren blijkt dat ouderen steeds minder geneigd zijn om te bewegen. Een belangrijke factor hierbij is het afnemende vertrouwen in het kunnen maken van bewegingen bedoeld om een taak uit te voeren (self-efficacy) en de intrinsieke of innerlijke motivatie hierbij. Dit wordt veroorzaakt door toenemende lichamelijke beperkingen en angst voor letsel. in de nota 'ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing' ( ministerie van VMS, 2005) en 'Let op letsels' ( RIVM, 2008) wordt valpreventie bij ouderen genoemd als effectieve interventie die een plaats verdient in het ouderen beleid

Bewegen voorkomt vallen                                                                                  

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar interventies die het aantal valongelukken onder ouderen kunnen beperken. Vallen wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: externe veiligheid ( omgeving) en interne ( lichamelijke en mentale conditie). Steeds duidelijker wordt het dat preventie niet alleen zinvol is in het veiliger maken van de omgeving of in individuele gezondheidsproblemen, maar juist in het versterken van de persoonlijke motorische competenties bij de doelgroep. Bewegen is bewezen effectief bij het voorkomen van vallen.

"Valpreventiecursus 'In Balans'      
                                                                      
De cursus 'In Balans'ontwikkeld door Ton Duijvestijn voor het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen ( NISB). In de eerste plaats bedoeld voor mensen die evenwichtsproblemen hebben. De ervaring leert dat de meeste winst ligt bij 70+ers. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat het programma 'In Balans'een veelbelovende valreductie van 61% laat zien.

Het beste van Oost en West gecombineerd  
                                                         
De inhoud van de training richt zich op voorlichting, testen en praktische oefening. Juist deze combinatie maakt de cursus zo uniek. De basis van een groot aantal oefeningen vindt zijn oorsprong in de Tai Chi. Als enige trainingsvorm oefent Tai Chi de balans op zo'n manier dat al in 1996 47 % valreductie kon worden aangetoond. Tai Chi leert je voelen wat je doet en zoeken naar balans. Leert je bewust te zijn van je lichaam. Daarom zijn de functionele elementen van Tai Chi die betrekking hebben op vallen in deze training verwerkt. Met een programma vanaf 14 weken wordt het meeste effect bereikt.

Wordt trainer of volg een cursus "In Balans"
                                                  
Zoek voor scholing tot trainer op Veiligheid.nl de cursus duurt drie dagen, leidt op tot trainer en biedt therapeuten 15 accreditatiepunten. Voor het volgen van een In Balans training kunt u zich wenden tot lokale organisatoren zoals Stichting Welzijn, Thuiszorg of de GGD.

De Stichting Beweegproducties en valpreventie

Ons doel is producten te ontwikkelen die de zelfredzaamheid van ouderen verbeteren. Vallen is de belangrijkste factor waardoor ouderen hun zelfredzaamheid verliezen.

De cursus 'In Balans' is een succesvol valpreventieprogramma met een mogelijke valreductie van maar liefst 61%!

Joke Winkler is één van de medeoprichters van de Stichting en vormgevers van de DVD ThuisFit 3. Zij is vanaf het 2000 betrokken bij de ontwikkeling, onderzoek en implementatie van het succesvolle valpreventieprogramma 'In Balans'. Zij heeft een schat van ervaring opgedaan met deze training en heeft ook vele docenten opgeleid. De andere bestuursleden zijn op de één of andere manier ook actief bezig met valpreventie, en net als Joke Winkler bezig met het ontwikkelen van beweegprogramma's.

Reden genoeg dus voor de Stichting om zich op deze manier met de inhoud van 'In Balans' bezig te houden.

Oefenstof voor ouderen en professionals toegankelijk

De inhoud van de cursus 'In Balans' is niet alleen geschikt voor trainers van deze speciale trainingen maar ook uitstekend inzetbaar in 'gewone' wekelijkse groepstraningen aan ouderen. Bijv in MBvO lessen of therapeutische oefengroepen.

De DVD                                                                                                               

De DVD ThuisFit 3 heeft als basis valpreventie. De oefenstof die wordt gebruikt in de cursus 'In Balans' komt terug op de DVD als een ThuisFit programma, iets actiever en swingerder op muziek. Een mooi vervolg op de cursus of… voor de trainer een welkome inspiratiebron voor oefenstof en muziek. Info of bestellen

Reader intramuraal                                                                                             

Van de DVD is een spin-off gemaakt voor intramurale groepen, de oefenstof is gebaseerd op de DVD, maar aangepast naar de stoel en in tempo. Info of bestellen

10 lessenreeks valpreventie                                                                                

Een reader ontwikkeld voor de training 'In Balans' Een 10-lessenreeks waarbij uitgegaan wordt van een groepsles van 45 min waarin de valpreventie oefeningen een plaats krijgen in het grote geheel. Een uitkomst voor lesgevers die hierdoor minder tijd hoeven te besteden aan voorbereiding. Houdt de website of de nieuwsbrief in de gaten.

Wilt u op de hoogte blijven?               
                                                                
In de nieuwsbrief van onze stichting vindt u regelmatig nieuws over valpreventie, oefenstof, muziekgebruik, reizen en de nieuw ontwikkelde producten. Inschrijven kunt u bij Nieuwsbrief

Valletsels

Valletsels zijn een ernstige bedreiging van de gezondheid van ouderen, omdat het vaak langdurig of permanent leidt tot verminderde zelfredzaamheid. Jaarlijks worden 69.000 65+-ers n.a.v. een val behandeld op de Spoedeisende Hulp. De verminderde zelfredzaamheid leidt vaak tot een sociaal isolement en een verminderde kwaliteit van leven.

Daarnaast zijn de jaarlijkse directe medische kosten die gepaard gaan met de valpartijen bij zelfstandig wonende ouderen hoog, naar schatting 600 miljoen euro


Ook interessant:

 
www.veiligheid.nl